×

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های فراگیر دولتی

۱۰,۵۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران

۷,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

سوالات استخدامی بانک ملت ( رده شغلی بانکدار)

۶,۹۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

راهنمای کامل مصاحبه شغلی و گزینش استخدامی

۹,۹۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست ایران

۶,۹۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۷,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

سوالات استخدامی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

۸,۹۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

۱۹,۶۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان
0
پشتیبانی استخدامی