×

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های فراگیر دولتی

۱۰,۵۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران

۷,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

سوالات آزمون استخدامی سازمان مالیاتی کشور

۷,۸۰۰ تومان ۵,۸۰۰ تومان

سوالات استخدامی بانک ملت ( رده شغلی بانکدار)

۶,۹۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست ایران

۶,۹۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

دانلود سوالات استخدامی وزارت ورزش و جوانان

۷,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۷,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

سوالات استخدامی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

۸,۹۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان
0
پشتیبانی استخدامی